Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi - 2017

Doğumda 1. Ayın Sonu 2. Ayın Sonu 4. Ayın Sonu 6. Ayın Sonu 12. Ayın Sonu 18. Ayın Sonu 24. Ayın Sonu 1. Sınıf 8. Sınıf
Hep-B I II III
BCG (Verem) I
DaBT-İPA-Hib I II III R
KPA I II III R
KKK I R
DaBT-İPA R
OPA I II
Td R
Hep-A I II
Su Çiçeği I

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)
KPA: Konjuge Pnömokok Aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
DaBT-İPA: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio (Dörtlü Karma Aşı)
OPA: Oral Polio Aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)

Aşı Takvimindeki tüm aşılar ücretsizdir.

Referans : 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu web sitesi, “Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz”, http://www.thsk.gov.tr/tr/index.php/haberler/411-asiyla-hastaliklari-asiyoruz, erişim tarihi: 20.11.2012

Aile Hekimini Bul MHRS(182) Eczaneler
Dr. Gülşah KAFA ÇOMAK
Hem. Gülden ERDEM DOĞAN
(0248) 325 58 03
Mehmet Akif, 2388. Sk. No:2, 15300 Bucak/Burdur